Sprawozdanie finansowe (2)

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 składa się z :

  • Bilans jednostki budżetowej
  • Rachunek zysków i strat jednostki
  • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
  • Informacja dodatkowa

ZAŁĄCZNIKI: