Sposoby załatwiania spraw

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków