Przetarg 2020

Remontu dachu budynku - Zespołu Szkół nr 2
przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu

 

Przedmiotem inwestycji jest remontu dachu budynku - Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Borowskiej 105 we Wrocławiu. Jest to budynek, w zabudowie wolnostojącej, trzykondygnacyjny. Budynek wykonany
w technologii tradycyjnej – murowany z dachem dwuspadowym krytym papą. Obróbki blacharskie attyki, pas nadrynnowy i podrynnowy – obróbka gzymsu, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

 


Ogłoszenie nr 547336-N-2020 z dnia 2020-06-15r. "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane" Plik pdf


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane dotyczące remontu dachu budynku. Plik pdf


Przedmiar robót Remontu dachu ZS2 we Wrocławiu.Plik pdf


Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa.  Plik zip


Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Plik zip