Oferty pracy

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2  we Wrocławiu ul. Borowska 105  poszukuje pracownika na  stanowisko referenta ds. płac

 Adres jednostki:

 1. Zespół Szkół nr 2
  Borowska 105
  50-551 Wrocław
  Tel. (71) 798-68-95
 2. Wymiar etatu: 0,5 etatu
 3. Wymaganie niezbędne związane ze stanowiskiem:
 1. Obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe i 4-letni staż pracy lub średnie i 5-letni staż pracy,
 4. kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
 6. Biegła znajomość komputera i programów (m.in. systemy operacyjne MS Windows, pakiet  MS Office, Internet)
 7. Biegła znajomość programów: Płace Optivum, Płatnik, Platforma Usług Elektronicznych ZUS
 8. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych, umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, dobra organizacja czasu pracy.

Więcej informacji: Plik pdf


 Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 we Wrocławiu ul. Borowska 105 poszukuje pracownika na stanowisko samodzielnego referenta


Adres jednostki:

 1. Zespół Szkół nr 2
  ul. Borowska 105
  50-551 Wrocław
  Tel. (71) 798-68-95
 2. Wymiar etatu: etat
 3. Wymaganie niezbędne związane ze stanowiskiem:
  1. Obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. wykształcenie minimum średnie i 5-letni staż pracy,
  4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
  1. Biegła znajomość komputera i programów (m.in. systemy operacyjne MS Windows, pakiet MS Office, Internet)
  2. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, dobra organizacja czasu pracy.

Szczegółowe informacje: plik.pdf