Forma prawna

Placówka jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
Placówka działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Organ prowadzący: Miasto Wrocław
Organ nadzoru pedagogicznego: Dolnośląski Kurator Oświaty